Privacyverklaring

Algemeen
Ten behoeve van onze activiteiten kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze diensten. Daarbij behandelen wij de gegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanner u gebruikmaakt van onze website en/of diensten en is bedoeld om u te informeren over waarom en hoe wij gegevens verwerken.


Uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en in het kader van relatiebeheer en dienstverlening om de opdrachten en diensten zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als Bij Ons Werkt persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dan zullen wij u daar over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de privacyverklaring, een bericht op onze website of een persoonlijk bericht.


Uw gegevens zijn beschikbaar voor Bij Ons Werkt en worden alleen verstrekt aan derden als die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen, zodat u steeds een zo goed mogelijke dienst of advies geleverd kan worden. Dit uiteraard in overeenstemming met de voorwaarden die de wet daaraan stelt.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit.


Uw rechten

Als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting kunt u gerust contact met ons opnemen.

 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn